.


ما را دنبال کنید

 

برای اطلاع از موجودی روز شرکت و 

جزییات بیشتر، با کلیک بر روی آیکون ها

مارا در صفحات اجتماعی دنیال کنید

 

  تلگرام رادشیمی
                           

     

 

 

فروش 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)

 

28px; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: Helvitica, Arial, serif; color: rgb(64, 60, 54); background-color: rgb(253, 253, 253);">2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)

 

253, 253, 253);">441090 253, 253, 253);">ALDRICH

28px; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: Helvitica, Arial, serif; color: rgb(64, 60, 54); background-color: rgb(253, 253, 253);">2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)

2 itemprop="description" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(64, 60, 54); display: inline-block; zoom: 1; background-color: rgb(253, 253, 253);">98%2>

253, 253, 253);">Synonym: α,α′-Azoisobutyronitrile, AIBN, Azobisisobutyronitrile, Free radical initiator

 

  253, 253, 253);">
 • 215, 215, 215); display: inline; zoom: 1; height: 17px; margin: 0px 10px 4px 0px; padding-right: 6px;">

  CAS Number 20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=GB&focus=product" style="outline: 0px; color: rgb(29, 82, 147); text-decoration: none; cursor: pointer;">78-67-1

   
 • 215, 215, 215); display: inline; zoom: 1; height: 17px; margin: 0px 10px 4px 0px; padding-right: 6px;">

  Linear Formula (CH3)2C(CN)N=NC(CH3)2CN

   
 • 215, 215, 215); display: inline; zoom: 1; height: 17px; margin: 0px 10px 4px 0px; padding-right: 6px;">

  Molecular Weight 164.21

 • 215, 215, 215); display: inline; zoom: 1; height: 17px; margin: 0px 10px 4px 0px; padding-right: 6px;">

   Beilstein Registry Number 1708400

   
 • 215, 215, 215); display: inline; zoom: 1; height: 17px; margin: 0px 10px 4px 0px; padding-right: 6px;">

   EC Number 201-132-3&interface=EG/EC%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=GB&focus=product" style="outline: 0px; color: rgb(29, 82, 147); text-decoration: none; cursor: pointer;">201-132-3

   
 • 215, 215, 215); display: inline; zoom: 1; height: 17px; margin: 0px 10px 4px 0px; padding-right: 6px;">

   MDL number 20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=GB&focus=product" style="outline: 0px; color: rgb(29, 82, 147); text-decoration: none; cursor: pointer;">MFCD00013808

 • 215, 215, 215); display: inline; zoom: 1; height: 17px; margin: 0px 10px 4px 0px; padding-right: 6px;">

   PubChem Substance ID 29, 82, 147); cursor: pointer;">24867330

 • POPULAR DOCUMENTS:  29, 82, 147); cursor: pointer;">SPECIFICATION SHEET (PDF)

 • <a class=2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) 98%" />

 •  

 • 22px; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: Helvitica, Arial, serif; color: rgb(64, 60, 54); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">Properties

  202, 202, 202); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(202, 202, 202); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(202, 202, 202); color: rgb(79, 74, 70); width: 479px; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
  202, 202, 202); padding: 4px 18px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(202, 202, 202); vertical-align: top;">Related Categories 202, 202, 202); padding: 4px 18px; font-weight: bold; width: 288px;">29, 82, 147); text-decoration: none; font-size: 11px; font-weight: normal; cursor: pointer;">3D Printing Materials for Research and Development, 20396479" style="outline: 0px; color: rgb(29, 82, 147); text-decoration: none; font-size: 11px; font-weight: normal; cursor: pointer;">Azo Compounds, 270507" style="outline: 0px; color: rgb(29, 82, 147); text-decoration: none; font-size: 11px; font-weight: normal; cursor: pointer;">Chemical Synthesis, 29, 82, 147); text-decoration: none; font-size: 11px; font-weight: normal; cursor: pointer;">Free Radical Initiators,21790218" style="outline: 0px; color: rgb(29, 82, 147); text-decoration: none; font-size: 11px; font-weight: normal; cursor: pointer;">Initiators,
  29, 82, 147); cursor: pointer;">More...
  202, 202, 202); padding: 4px 18px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(202, 202, 202); vertical-align: top;">assay   202, 202, 202); padding: 4px 18px; font-weight: bold; width: 288px;">98%
  202, 202, 202); padding: 4px 18px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(202, 202, 202); vertical-align: top;">mp   202, 202, 202); padding: 4px 18px; font-weight: bold; width: 288px;">102-104 °C (dec.)(lit.)
  202, 202, 202); padding: 4px 18px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(202, 202, 202); vertical-align: top;">storage temp.   202, 202, 202); padding: 4px 18px; font-weight: bold; width: 288px;">

  2-8°C

  22px; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: Helvitica, Arial, serif; border-bottom: 3px solid rgb(202, 202, 202); color: rgb(64, 60, 54);">Description

  202, 202, 202); border-left: 1px solid rgb(202, 202, 202); border-bottom: 1px solid rgb(202, 202, 202); padding: 20px; min-height: 180px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; font-weight: normal;">

  2em; line-height: normal; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(120, 120, 120); border-top: none;">Frequently Asked Questions

  2, 94, 88); font-size: 12px !important;">29, 82, 147); font-size: 11px; cursor: pointer;">Frequently Asked Questions are available for this Product.

  2em; line-height: normal; padding: 10px 0px 0px; margin: 0px; color: rgb(120, 120, 120); border-top: 1px dotted rgb(202, 202, 202);">Application

  2, 94, 88); font-size: 12px !important;">Free radical initiator228">29, 82, 147); text-decoration: none; font-size: 11px; cursor: pointer;">[1]

  2em; line-height: normal; padding: 10px 0px 0px; margin: 0px; color: rgb(120, 120, 120); border-top: 1px dotted rgb(202, 202, 202);">Packaging

  2, 94, 88); font-size: 12px !important;">25, 100 g in poly bottle

جهت دريافت قيمت لطفا با شماره تلفن 44283509, 44283583 طي ساعات اداراي تماس حاصل فرمائيد یا درخواست خود را به شماره فکس 44283602 ارسال نمائید. شما ميتوانيد سفارشات خود را به آدرس ايميل radchemiealborz@gmail.com نیز ارسال نمائيد. مشاوران ما آماده پاسخگويي به شما مي باشند.