فروش مواد شیمیایی | فروش مواد آزمایشگاهی | واردات مواد شیمیایی | sigma in iran | alfa in iran | aldrich in iran | sigmaaldrich in iran | fluka in iran acros in iran |  فروش محصولات سیگماآلدریچ در ایران | فروش محصولات آلفا در ایران | abcam in iran santa | cruz in iran


ما را دنبال کنید

 

برای اطلاع از موجودی روز شرکت و 

جزییات بیشتر، با کلیک بر روی آیکون ها

مارا در صفحات اجتماعی دنیال کنید

 

 اینستاگرام رادشیمی  تلگرام رادشیمی
                              shimigram

     

 

 

Sigma-Aldrich

 حدود 100 آیتم از محصولات کمپانی سیگما آلدریچ در انبار این شرکت موچود و آماده تحویل می باشد که در ذیل به برخی از آن ها اشاره شده است.

در صورتی که ماده درخواستی شما در لیست ذیل موجود نمی باشد برای دریافت لیست موجودی کامل به شماره های 44283602 - 44283509 - 44283583 با کارشناسان فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.

ورود به سایت سیگما آلدریچ 

 

448869 Chitosan   Aldrich 50 GR
363073 Poly(vinyl alcohol)   Aldrich 25 GR
W201502 Sodium alginate   Sigma-Aldrich SAMPLE
683124-5gr Palladium(II) acetate   Aldrich 5 Gr
344648 Triethylamine trihydrofluoride   Aldrich 100 GR
442305 Bis(ethylenediamine)​copper(II) hydroxide solution   Aldrich 1L
A6756-50gr Sodium arsenate dibasic heptahydrate   Sigma 50 Gr
A79000 4-Aminoquinaldine   Aldrich 5 GR
388386 4,4-Mthylenebis(cyclohexyl isocyanate),mixture   Aldrich 500 ML
B2891 BES sodium salt   Sigma-Aldrich 100 GR
239658 Bisphenol A   Aldrich 50 Gr
G1253 Xanthan gum from Xanthomonas campestris   Sigma 100 GR
P3032 Penicillin G sodium salt   Sigma 1mu
F1147 Fumonisin B1 from Fusarium moniliforme   Sigma 1-5-10 MG
D4540 Dimethyl sulfoxide   Sigma 100 ML
360082 2-Phenylbenzyl bromide   Aldrich 250 GR
659258 Carbon nanotube, multi-walled   Aldrich 2 GR
PVP360 Polyvinylpyrrolidone   Sigma 100 GR
A78403 4-Aminopyridine   Sigma 25GR
704105 Polycaprolactone   Aldrich 100GR
A2033 Alginic acid sodium salt from brown algae   Sigma 100GR
569615 (3-​Chloropropyl)​triethoxysilane   Aldrich 100ML
441090 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)   Aldrich 25GR
31235 Iron(III) sulfate hydrate   Sigma-Aldrich 500GR
P7626 Phenylmethanesulfonyl fluoride   Sigma 1GR
P7626 Phenylmethanesulfonyl fluoride   Sigma 250MG
215791 Niobium(V) chloride   Aldrich

10GR

 

 

15664 Indol-3-carboxldehyd,97% 1 Acros 5 GR
45674 Erythromycin 1 FLUKA 25G-F
A79000 4-Aminoquinaldine 1 Aldrich 5 GR
A13163 1,10-Phenanthroline, anhydrous, 99% 1 AlfaAesar 5 GR
L15168 Potassium phosphate, 97% 1 AlfaAesar 100 GR
388386 4,4-Mthylenebis(cyclohexyl isocyanate),mixture 1 Aldrich 500 ML
B2891 BES sodium salt 1 Sigma-Aldrich 100 GR
239658 Bisphenol A 1 Aldrich 50 Gr
D9132 2,2-​Diphenyl-​1-​picrylhydrazyl 1 Aldrich 5 GR
G1253 Xanthan gum from Xanthomonas campestris 1 Sigma 100 GR
D4540 Dimethyl sulfoxide 0 Sigma 100 ML
360082 2-Phenylbenzyl bromide 5 Aldrich 25 GR
659258 Carbon nanotube, multi-walled 1 Aldrich 2 GR
119781 Iron standard solution 1 MERCK 500ML
31235 Iron(III) sulfate hydrate 5 Sigma-Aldrich 500GR
03322 Tartrazine 1 FLUKA 25MG
8613-1405 Titanium(IV) Oxide 1 Daejung 500GR
SK6482-1000 Sodium hydroxide powder 1 Sinchem 1KG
5033-4404 Iso Octane 1 Daejung 4LIT
11940 Methyl behenate 1 FLUKA 5GR
182478 Poly(tetrafluoroethylene) 1 Aldrich 100GR
A14695 Tricine, 98+% 1 AlfaAesar 100GR
14771 Phenolphthalein, 98.5%, pure, Indicator grade 1 Acros 100GR
679275 Triethoxyvinylsilane 1 Aldrich 50GR
9.13501.028 Bromine water solution 1 Sinchem 500ML
1060-3305 Ammonium chloride 1 Daejung 500GR
32470-1501 Arsenic(III) oxide-500gr 1 Daejung 500GR
C3020 Chitin azure 1 Sigma 100MG
A3648-100ml (3-Aminopropyl)triethoxysilane 1 sigma 100ML
A201 Acenaphthenequinone 1 Aldrich 25 Gr
127582 N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine 1 Aldrich 100 GR
440744 POLYCAPROLACTONE 0 Aldrich 5gr
1.09961dj
7709-3705
Sodium hydroxide solution 0.01M   Daejung 500ML
440159 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
98%
0 Sigma 500ML
448869 CHITOSAN 1 Sigma 50 GR
A0884 L-Asparagine 1 Sigma 25GR
p5177 Methyl palmitate
≥99% (capillary GC)
1 Sigma 25 GR
A14708 Di-tert-butyl dicarbonate, 97+% 1 AlfaAesar 100 GR
P3032 Penicillin G sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
1 SIGMA 1 MU
A2754 Adenosine 5′-diphosphate sodium salt
bacterial, ≥95% (HPLC)
2 SIGMA 1 G
10941 Methyl arachidate
analytical standard
1 FLUKA 5 GR
311111 Methyl oleate
99%
1 Aldrich 5 GR
17263 Methyl cis-11-eicosenoate
analytical standard
1 FLUKA 100 GR
8.20603dj4064-1405 Glutaraldehyde, 25% solution in water    0 Daejung 500ml
87128
2-8°C
Tetracycline ≥98.0% (NT) 1 SIGMA 25 GR
C3506 Cytosine
≥99%
1 SIGMA 5 Gr
228559 3-Phosphonopropionic acid
technical grade, 94%
1 ALDRICH 5 Gr
524980 Dibutyl phthalate
99%
1 ALDRICH 25ML
418919 Polybutadiene, dicarboxy terminated
average Mn ~4,200
1 ALDRICH 250ML
344648 Triethylamine trihydrofluoride
98%
1 ALDRICH 100G
D2650 Dimethyl sulfoxide
Hybri-Max™, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
1 SIGMA 100ML
71494 Sodium diformylamide
≥97.0% (NT)
1 ALDRICH 25G
243973 Sodium bisulfite 6 ALDRICH 1kg
109870 Phosphate standard 1 MERCK 1pack
1.04206sk4206 Graphite, powder  3 Sinchem 500 GR
2531-4405 Carboxymethyl cellulose sodium salt 4 Daejung 500 GR
84415 Hydrochloric acid 5 FLUKA 500 ML
08256 Hydrochloric acid 1 FLUKA 1 LIT
31669 Tin(II) chloride dihydrate 1 SIGMA 100 GR
84378 Nitric acid  puriss. p.a., 65% (Hg ≤0.0000005%), ≥65% (T) 1 ALDRICH 1 LIT