.


ما را دنبال کنید

 

برای اطلاع از موجودی روز شرکت و 

جزییات بیشتر، با کلیک بر روی آیکون ها

مارا در صفحات اجتماعی دنیال کنید

 

  تلگرام رادشیمی
                           

     

 

 

شیشه آلات آزمایشگاهی

 دسته گسترده ای از ملزومات مورد استفاده در آزمایشگاهها شیشه آلات آزمایشگاهی میباشد که بعضی از آنها جهت نگهداری مواد بعضی نیز جهت حجم سنجی و بعضی از آنها جهت حرارت دادن و کارهای دیگر انجام میپذیرد.

مثلا در ارلن و بشر مواد را بصورت تقریبی هم میزنن یا حرارت میدهند 

در بالن ساده و ته گرد جهت حرارت دادن محلول مورد استفاده قرار میگیرد

در مزور و بورت و بالن ژوژه و پیپت ژوژه و پیپت حجم سنجی انجام میدهند 

و دیگر شیشه آلاتی که در آزمایشگاه استفاده میشود زیاد است از آن جمله میتوان به بطریها نام برد ، شیشه ساعت و ......